رنگ سال 2020 اعلام شد

کمپانی پنتون مطابق با سنت هرساله ، رنگ 2020 را اعلام کرد


آبی کلاسیک !

و اما این رنگیه که یه سال باید همه جا ببینیمش چون همه میگن رنگ امساله

چند وقت پیش کمپانی پنتون به صورت غیر رسمی ، رنگ سفید مرجانی رو برای سال 2020 معرفی کرده بود که گویا نظرشون عوض شده و گفتن بذارید به جای سفید ، مسخره آبی کلاسیک رو دربیاریم

رنگ سال 2020