ظاهرسازی یا کلاهبرداری؟


فلسفه بوجود اومدن شبکه‌های اجتماعی ایجاد ارتباط بین افراد مختلف بوده، ارتباطی در راستای نیازها و خواستههای ما.